Kandidáti

ANO Praha 1 - seznam kandidátů do zastupitelstva

Karel Grabein Procházka

Kandidát na starostu Prahy 1

Zdeněk Tesařík

kandidát do zastupitelstva Městské části Praha 1

Bronislava Baboráková

kandidátka do zastupitelstva Městské části Praha 1

Vojtěch Ryvola

kandidát do zastupitelstva Městské části Praha 1

Pavel Král

kandidát do zastupitelstva Městské části Praha 1

Helena Leisztner Kroftová

kandidátka do zastupitelstva Městské části Praha 1

Robert Král

kandidát do zastupitelstva Městské části Praha 1

Program

1.

Problematika sdíleného ubytování

Praha 1 opouští status výkladní skříně hlavního města a stává se z ní jeden velký, ničím nekontrolovatelný zábavní park. Jednou z příčin jsou služby sdíleného ubytování. Chybí regulace, ale za to vzrůstá hluk, nepořádek, šedá ekonomika a Praha 1 je vnímána jako město, kde je to levné, anonymní a vše dovolenou.

Nechceme, aby to tak pokračovalo. Stejně tak ale nechceme, aby město diktovalo svým občanům, jak nakládat se vlastním majetkem.

Proto budeme usilovat o změnu současného zákon, aby si vlastníci SVJ mohli sami, podle svých pravidel určit, chtějí-li ve svém domě sdílené ubytování či nikoliv. Určitě musíme sdílené ubytování regulovat a nastavit základní pravidla:

 • zvýšení pravomocí SVJ (minimálně 51 % musí souhlasit, zda lze v jejich domě poskytovat sdílené ubytování)
 • omezení sdíleného ubytování na 60 dní v roce
 • odvod 2.5 % z každého pobytu sdíleného ubytování do fondu oprav
 • důsledně vyžadovat placení daní
 • každé ubytovací zařízení sdílené ekonomiky musí splňovat bezpečnostní pravidla jako hotely a další oficiální ubytovací zařízení
 • ohlašovací povinnost každého z hostů
2.

Veřejný pořádek a zlepšení bezpečnosti

Rušení nočního klidu, pouliční „umělecká“ veřejná produkce (tzv. busking), grafity, elektroběžky, pivní kola, prodej alkoholu na stáncích v nočních hodinách a jeho konzumace na ulicích v centru Prahy. To jsou věci, které trápí Prahu 1 mnohem více, než ostatní městské čtvrti. Na samotnou Prahu 1 připadá:

1.400 restaurací, hospod, kasin a nočních podniků

250 000 návštěvníků za den

26 % ze všech trestných činů v Praze se děje na území Prahy 1

Z dlouhodobého hlediska je nutné celou problematiku pojmout komplexně, a shody se musí najít napříč celým politickým spektrem. Naším cílem proto je:

 • Naplnit dosud neobsazená tabulková místa u Městské policie Praha - v současnosti 38 neobsazených míst
 • Vytvořit takové podmínky, aby se zvýšil zájem lidí o místa u Policie a MP, jako jsou daňové úlevy, cestování v hromadných prostředcích zdarma, zvýhodněné nákupy některého zboží, služební byty atd.
 • Upřednostnit pochůzkovou činnost strážníků MP. Dbát na to, aby se strážníci v uvedeném sektoru pohybovali pěšky a byli vidět
 • Aby strážníci svou přítomností v ulicích působili preventivně a cítili se za „svůj rajon“ zodpovědní
 • Stále vylepšovat materiální a technické vybavení Městské policie
3.

Kvalita ovzduší v centru Prahy

Kvalita ovzduší v Praze je v porovnání s ostatními městy (Londýn, Miláno, Paříž, Vídeň) výrazně horší. Největším hříšníkem je osobní automobilová doprava.

Nedrastická řešení (výsadba zeleně, budování cyklostezek, sdílení jízdních kol v centru Prahy) situaci úplně nevyřeší. Proto chceme přistoupit k radikálnějšímu řešení a to:

 • Vytvoření nízkoemisních zón (viz Německo), kam by směla jet vozidla s Ekologickou plaketou (vozidla splňující EURO 5 a výše, a elektromobily)
 • Provádět kontrolu podezřelých vozidel na funkčnost filtrů pevných částic a posílat je na technickou kontrolu
 • Zpoplatnit vjezd do centra Prahy pro nerezidenty
 • Více kašen, pítek, laviček
4.

Parkování pro rezidenty

Když bydlíte například v Dlouhé ulici, víte kolik času zabere v pátek odpoledne zaparkovat před domem? Průměrně 17 minut! Do města zajíždí bez jakékoliv regulace přespolní, turistická vozítka, motorky, taxikáři čekající na zákazníky. Nikdo si nic nedělá z postihů, protože pokutu prostě nedostanou (za což může i nízký stav příslušníků Městské policie). Proto chceme:

 • podpořit výstavbu podzemních parkovišť na Praze 1
 • tlačit na magistrát, aby urychlil stavbu P+R parkovišť na okrajích města
 • změnit systém parkování, který bude rezidentům Prahy 1 umožňovat parkovat i v přilehlých ulicích, které už ale nejsou součástí Prahy 1
 • podpořit personální stavy Městské policie
5.

Komunitní život a odliv občanů z Prahy 1

Žít dnes na Praze 1 není jednoduché. Ceny bytů i nájmů letí do nesmyslných výšin, běžné obchody jsou spíše jen pro turisty, hluk v nočních hodinách, starousedlíci Prahu 1 opouštějí. Proto chceme:

 • vybudovat z Prahy 1 místo, kde budou turisté vítáni, ale nebudou rušit místní
 • podpořit komunitní aktivity
 • začít využívat vybraný a nepoužívaný majetek Prahy 1 pro komunitní aktivity (dvorkové zahrady, sousedská setkání a spolky)
 • opustit status zábavního parku
 • rovné podnikatelské příležitosti pro všechny
 • zjednodušit komunikaci s radnicí Prahy 1 tak, aby opravdu naslouchala těm, kdo tu žijí
6.

Senioři

Chceme, aby bylo seniorům umožněno aktivněji a smysluplněji trávit každý den. Chceme přinést:

 • pravidelné vzdělávací programy
 • podporovat spolky a sdružení typu Paměť národa
 • zapojit občany seniory do komunitního života
 • zlepšit dostupnost zdravotní péče
 • zavést speciální seniorskou linku, která dokáže efektivně a s porozuměním poradit a pomoci při náhlých a nepředvídatelných událostech
7.

A kde na to všechno vezmeme peníze?

Začneme tím, že nastavíme rovné podnikatelské příležitosti pro všechny. Praha 1 historicky uzavírala často nevýhodné a dlouhodobé smlouvy s nejrůznějšími podnikatelskými subjekty. Není výjimkou, že v jedné ulici platí jedna restaurace nájemné 200.000 a druhá za podobný prostor 800 000. Proto je nutné udělat:

 • pečlivá revize všech historicky uzavřených smluv o pronájmu komerčním subjektům
 • výpověď nevýhodných
 • zavedení veřejných aukcí, kde bude mít každý možnost dát nabídku
 • přesně nastavit transparentní pravidel a podmínek za jakých je možné získat městský majetek do komerčního nájmu

Díky takovému přístupu můžeme přinést do pokladny Prahy 1 více než desítky milionů korun ročně.

Akce

Kontakt

Karel Grabein Procházka ing.karel.prochazka@gmail.com
Předseda OO ANO Praha 1, radní Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů